Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ağustos, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Akide

Kırmızıyı da tarçını da akide ile sevdim ben Tüm acı tatlı yanına rağmen Sen benim akide mdeki tarçınımdın Seni öyle sevdim ben Yeşil Köşem'di ilk tanıştığımız yer Bir tek onlar yapardı akide yi Benim, bizim sevdiğimiz gibi Boğaz yakacak, gözleri yaşatacak kadar tarçınlı İçi gözükecek kadar berrak kırmızı Kırmızı ne çok yakışırdı sana Tatlı sert hallerin, aynı akide gibi Kırmızıyı da tarçını da o köşede tanıdım ben Seni tanıdığım gibi Şimdi kapıları kapalı, ışıkları sönük Yeşil Köşem'in Önünde bekleyen kalabalıkları yok artık Kayıp akide min o hırçın, o tarçınlı tadı Kayıp o berrak kırmızı rengi Tıpkı senin gibi... Sen benim tatlı acı akide mdin Seni öyle sevmiştim ben

Sözlük araştırması

arkadaş: 1. Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, yâren. 2. Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik. dost: 1. Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen kimse, düşman karşıtı. 2. Erkek veya kadının evlilik dışı ilişki kurduğu kimse, zamazingo. 3. Sahibine sevgi gösteren hayvan. 4. Bir şeye aşırı ilgi duyan, koruyan kimse. 5. sf. İyi geçinen, aralarında iyi ilişki bulunan. Oysa ne çok anlam yüklüyoruz şu iki kelimeye değil mi?

Dua*

... Söz söylemeye, düşünmeye, bir şey ifade etmeye ne benim ne de pek çoğunun takati kalmadı. Senin güç ve kuvvetine sığınıyor, Senden güç ve kuvvet istiyoruz. Önümüzde halledilmesi gerekli olan meseleleri halletmek için bize güç ve kuvvet ihsan eyle Ya Rabbi. İmanla bizi aydınlığa çıkar Ya Rabbi, ihsan şuuruna ulaştır Ya Rabbi. Senin bir adında Rab'dir. Ya Rabbi bu adınla Sen bizi terbiye edersin, bizi terbiye et Ya Rabbi. Terbiyenle insani kemalâta ulaştır Ya Rabbi. Sen eşfaksın, sen erhamsın. Senin şefkat ve rahmetin yanında bizim refet ve rahmetimizden söz edilemez. Ama Ümmet-i Muhammedin perişan haline baktıkça içimize adeta kan damlıyor. Muhakkak ki senin Arş-ı Azamında ihtizaza geliyordur. Senin Arş-ı Azamına, senin Arş-ı Azametine, senin Arş-ı Rahmetine sığınıyoruz. Bize İslama aziz eylemek suretiyle ihsanda bulun Ya Rabbi. Bize merhamet eyle Ya Rabbi. Bir tarafta dinde yarıklar açılıyor. Bir tarafta dinsizler dine, dindara hücum ediyor. Bir taraftan din ve dindar tezh